Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 18-3-2016

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0;
- Statenvoorstel inzake Onderzoeksbrief Zuidelijke Rekenkamer Monumenten- en archeologiebeleid provincie Limburg;
- Statenvoorstel Sociale Agenda van Limburg 2025.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Deze vergadering is tevens live te volgen via webcast

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken