Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 6-11-2015

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Programmabegroting 2016
- Statenvoorstel Tram Vlaanderen-Maastricht
- Interpellatiedebat “Wenselijkheid opvang van vluchtelingen in Limburg en in welke vorm”

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Deze vergadering is tevens live te volgen via webcast

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken