Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid (CWL) op vrijdag 24 januari 2014

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Strategisch kader mediabeleid
- Plan van aanpak Culturele en Economische samenwerking (motie 487 gewijzigd Medendorp c.s. inzake Via 2020)

De Commissievergadering start om 09:30  uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.
 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken