Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid (EBD) op 28 februari 2014

Bijzonder is dat tijdens deze vergadering 3 Initiatiefvoorstellen worden besproken
Het betreft:
• Initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiële steun MKB;
• Initiatiefvoorstel Leppers (Universele Senioren Partij) inzake energie revolving fund;
• Initiatiefvoorstel Leppers (Universele Senioren Partij) inzake pilot dienstencheques.

De Commissievergadering start om 09:30 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht


Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.


Zoeken

Uitgelicht

Zoeken