Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid (EBD) op vrijdag 17 januari 2014

In de voormiddag brengt de Statencommissie een werkbezoek aan Maastricht Aachen Airport.
Tijdens de reguliere vergadering in de middag wordt onder meer besproken:
- businesscases structuurversterkende projecten, tranche najaar 2013;
- rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake resultaten van het Innovatiefonds Limburg.

De Statencommissie EBD vergadert op vrijdag 17 januari aanvang 13:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten, of klik op de betreffende datum via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken