Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op 9 en 10 oktober 2014

Op de agenda van donderdag 9 oktober staan onder meer:
- voorkeusaanpak windenergie;
- voortgang onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Op vrijdag 10 oktober staan onder meer op de agenda de drie structuurversterkende voorstellen:
- Greenport Venlo;
- Campusplan en Businesscase Smart Services Campus Heerlen;
- Kennis-as project ITEM.

Op donderdag 09-10-2014 vanaf 18:00 uur met voortgang op vrijdag 10-10-2014 om 09:00 uur vergadert de Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De volledige agenda en stukken van 9 oktober en 10 oktober zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken