Vergadering Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid op vrijdag 11-9-2015

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen
- Actualisatie planning en begroting project Buitenring naar aanleiding van de definitieve uitspraak van de Raad van State inzake het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad 2012
- Aanpak procesevaluatie Tram Vlaanderen Maastricht

Deze Commissievergadering start om 09:30 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken