Vergadering Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën (RIF) op vrijdag 21 februari 2014

Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
- POL 2014: sturing en instrumenten

De Commissievergadering start om 09:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht


Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken