Vergadering Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën op vrijdag 29 augustus 2014

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen
- Verkeersveiligheid en sociale veiligheid op en rond provinciale wegen
- De Russische boycot van landbouwproducten en de gevolgen daarvan voor/in de provincie Limburg; dit agendapunt stond aanvankelijk gepland voor de extra Statenvergadering van 29-08-2014. De extra Statenvergadering is hiermee komen te vervallen.

De Commissievergadering start om 09:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en stukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken