Vergadering Statencommissie Ruimte Infrastructuur en Financien op vrijdag 9 januari 2015

Op de voorlopige agenda staan o.a.
- een aantal onderwerpen over verkeersveiligheid op provinciale wegen en fietspaden;
- knelpunten landbouwverkeer.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht, aanvang 09:00 uur.
 
Klik hier voor de voorlopige agenda van 9 januari 2015.
 
Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
 
Overige agenda's en stukken voor Provinciale Staten zijn te raadplegen via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken