Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving

Op vrijdag 3 juni 2016 vergadert de Statencommissie voor Cultuur en Samenleving vanaf 09:00 uur in de Veldekezaal
Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel ‘Archeologie in de etalage, tijdlijn 2016-2019’ richtinggevend kader archeologie met actielijnen voor de periode 2016-2019
- Statenvoorstel Veilige Wieleromgeving Sportzone Sittard Geleen

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken