Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 16-9-2016

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- sonderende notitie Kader Huis voor de Zorg 2017-2020;
- voortgang vluchtelingenproblematiek;
- Sociale Agenda Limburg 2025 – (Deel) resultaten en in gang gezette processen.

Deze Commissievergadering start om 14:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

KlikĀ hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken