Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 15-9-2017

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- ontwikkelingen omtent regionale media;
- monitoringsrapportage 2017, Kader maatschappelijke organisaties 2017-2020 – ‘Sociale bindingskracht anno nu’;
- rapportage Huis voor de Zorg ‘Bouw van een Limburgs netwerk van Burgerkracht – het fundament is gelegd’.

Deze vergadering start om 14:00 uur en vindt plaats in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten en de politieke kalender of via de App iBabs Pro.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken