Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 21-4-2017

Op de voorlopige agenda staat onder andere het volgende punt:
- Initiatiefvoorstel PvdA inzake pilot Provinciale Burgertop.

Deze vergadering start om 14:00 uur en vindt plaats in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten en de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken