Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 9-6-2017, aanvang 13:30 uur

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Initiatiefvoorstel Pilot Provinciale Burgertop;
- Statenvoorstel Focusnotitie Monumenten.

Het aanvangstijdstip is vervroegd naar 12:30 uur; de vergadering vindt plaats in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten en de politieke kalender.

Het Stateninformatiesysteem is vernieuwd, installeer de gratis vernieuwde vergaderapp: iBabs-Pro:

cid:image001.png@01D2C4E3.F843AA10

En log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken