Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 14-4-2017

Op de voorlopige agenda staan onder andere de volgende punten:
- toeristische trendrapportage Limburg 2015-2016;
- mededeling portefeuillehouder inzake kansengelijkheid in het Limburgse onderwijs.

Deze vergadering start om 09:00 uur en vindt plaats in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten en de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken