Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op donderdag 21-1-2016

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Initiatiefvoorstel Van den Akker-Kirkels (VVD): 'Maasplassen 2.0';
- Statenvoorstel N.V. Industriebank LIOF, wijziging eigendomsverhouding Ministerie Economische Zaken en Provincie Limburg.

Deze Commissievergadering start om 18:15 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken