Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op donderdag 21-4-2016

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Stand van zaken uitvoering Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo en besluitvorming over het werklandschap en het kennislandschap;
- Statenvoorstel Vitaal bedrijfsleven, een kadernotitie gericht op versterking van het Limburgse MKB.

Deze Commissievergadering start om 19:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken