Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op vrijdag 14-10-2016

Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
- Sonderende voortgangsnotitie investeringslijn Onderwijskwaliteit voor de toekomst.

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie FEB, zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken