Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op vrijdag 20-11-2015, aanvang 08:30 uur

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;
- Snel Internet in Limburg.

Het aanvangstijdstip voor deze Commissievergadering is gewijzigd naar 08:30 uur. 

Er wordt rekening mee gehouden dat de vergadering in verband met tijdgebrek wordt voortgezet op 4-12-2015, vanaf 11:00 uur.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken