Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op vrijdag 4-12-2015, aanvang 11:00 uur

Dit is een voortzetting van de vergadering van 20-11-2015.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2015 van de Provincie Limburg;
- Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP).

Deze Commissievergadering start om 11:00 uur.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken