Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 24-11-2017

Op de voorlopige agenda staan onder meer:
- Statenvoorstel Onderzoeksprogramma Healthy Eating and Food Innovation en Brightlands Foodclaims van de Universiteit Maastricht op de Brightlands Campus Greenport Venlo;
- Statenvoorstel Versterking Natuurwetenschappen - evaluatie eerste fase en voorstel tweede fase financiering;
- Statenvoorstel Erfpachtkader.

De vergadering start om 10:30 uur. Locatie: Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/
log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger
De informatievoorziening via www.limburg.nl/ProvincialeStaten blijft onveranderd.

De volledige agenda en vergaderstukken zijn beschikbaar.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken