Vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op vrijdag 18-11-2016

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende punten:
- Statenvoorstel Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Reconstructie N598 De Hut - De Plank;
- Statenvoorstel Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken