Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op vrijdag 18-11-2016

Op de voorlopige agenda staat o.a.:
Statenvoorstel wijziging hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 n.a.v. de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1-1-2017

Deze Commissievergadering start om 14:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken