Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 11-9-2015

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen
- Verlenging impulsplan Starters: een eigen thuis
- Aanbieding rapportage Snel Internet in Limburg. Een inventariserende studie

Deze Commissievergadering start om 14:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken