Vervolg vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 12-9-2016

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Voorbereidingsbesluit Provinciaal Inpassingsplan Opwaardering Maaslijn;
- Statenvoorstel Opwaardering Maaslijn - kredietbesluit 2016 Maaslijn.

Deze Commissievergadering is de voortzetting van 2-9-2016 en start om 18:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

KlikĀ hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken