Voorgenomen beëdiging Statenlid Th. Krebber, Statenfractie Krebber (SK) 25 april 2014

Onder voorbehoud van de bevindingen van de Commissie van onderzoek van geloofsbrieven vindt de beëdiging plaats tijdens de Statenvergadering van 25 april 2014.

De heer Th.F.W.A. (Theo) Krebber heeft te kennen gegeven zijn benoeming tot Statenlid te aanvaarden. Hij is de opvolger van mw. Stassen die recent om haar moverende redenen het Statenlidmaatschap namens  de PVV heeft opgegeven.
Op grond van de uitslag van de verkiezingen Provinciale Staten 2011 is de heer Krebber de eerstvolgende kandidaat om benoemd te worden. De heer Krebber neemt de Statenzetel in onder de naam van Statenfractie Krebber (SK).

De beëdiging van dhr. Krebber vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 25 april a.s., onder voorbehoud van de bevindingen en een positief advies van de Commissie van onderzoek van de geloofsbrieven.

De heer Krebber werd op basis van de uitslag van de Statenverkiezingen in 2011 benoemd tot Statenlid voor de PVV-fractie. Vervolgens werd hij op 13 mei 2011 door Provinciale Staten benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Als gevolg van de vorming van een nieuwe coalitie werd op 29 juni 2012 eervol ontslag verleend aan dhr. Krebber.
 
Dhr. Krebber is 68 jaar en woonachtig in Maastricht.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken