Voortzetting vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 20-1-2017

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Verstrekking geldlening aan European Hotel Management B.V.;
- Stand van zaken uitvoering motie 749 Rossel c.s. inzake behoud Limburgse nationale parken en bevorderen toerisme en recreatie.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken