Wijziging commissie-indeling Statenperiode 2011-2015.

Het Limburgs Parlement ging in hun vergadering van 12 oktober jl. akkoord met het Initiatiefvoorstel van de coalitievormende partijen CDA, VVD en PvdA om naar aanleiding van de nieuwe coalitievorming van juni jl. te komen tot een wijziging in aantal en indeling van de Statencommissies.

Het Limburgs Parlement kent met ingang van november a.s. nog 3 vakinhoudelijke commissies namelijk: de Statencommissie voor Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid, de Statencommissie voor Economie, Bestuur en Duurzaamheid en de Statencommissie voor Ruimte, Infrastructuur en Financiën. De Controlecommissie blijft ongewijzigd.


Daarnaast is besloten dat elke fractie per drie zetels in Provinciale Staten recht heeft op een zetel in elke Statencommissie met een afronding naar boven. Naar de huidige samenstelling in de Staten bestaat elke Statencommissie hierdoor uit 19 leden, te weten: CDA 4, VVD en PVV 3, PvdA en SP 2 en tenslotte 1 lid van GroenLinks, D66, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Limburg en PvLD.

Voor 2012 betekent dit dat de geplande vergaderdata blijven gehandhaafd, dat wil zeggen:

  • Statencommissie Ruimte en Infrastructuur wordt Statencommissie voor Ruimte, Infrastructuur en Financiën (SCRIF) en vergadert in 2012 nog op 9 november;
  • Statencommissie Economie en Bestuur wordt Statencommissie voor Economie, Bestuur en Duurzaamheid (SCEBD) en vergadert in 2012 nog op 16 november;
  • Statencommissie Leefbaarheid en Veiligheid wordt Statencommissie voor Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid (SCCWL) en vergadert in 2012 nog op 30 november;
  • Statencommissie Cultuur en Natuur vervalt; het onderdeel Cultuur valt onder SCCWL en het onderdeel Natuur valt onder SCRIF

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken