Wijziging fractievoorzitterschap Provinciale Staten

Dhr. Titulaer nieuwe fractievoorzitter CDA en daarmee lid Presidium

Met ingang van donderdag 13 november zal dhr. J. Titulaer het fractievoorzitterschap van het CDA in het Limburgs Parlement overnemen van dhr. M. Van Helvert.

Dhr. Van Helvert heeft te kennen gegeven in verband met zijn beëdiging op 12 november 2014 als Tweede Kamerlid het CDA-fractievoorzitterschap in het Limburgs Parlement  te beëindigen. Hij vervulde dit voorzitterschap sinds de Statenverkiezingen van 2011.
Als gevolg van deze wijziging zal dhr. Titulaer ook het Presidiumlidmaatschap van dhr. Van Helvert overnemen.

Dhr. Van Helvert blijft lid van Provinciale Staten.

J. Titulaer

J. Titulaer, fractievoorzitter CDA

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken