Wat doen PS

 • Algemeen

  26 januari 2017

  Aan het hoofd van een provincie staan Provinciale Staten. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van de Provinciale Staten. De volgende Statenverkiezingen zijn in 2019. Het aantal leden van Provinciale Staten wordt bepaald door het aantal inwoners dat een provincie telt. In Limburg tellen Provinciale Staten 47 leden, afkomstig van 11 politieke partijen.
  Provinciale Staten van Limburg noemen zich het Limburgs Parlement.

 • Historie Provinciale Staten

  24 maart 2015

  De provincie Limburg bestaat in de huidige vorm sinds 1839. De provinciale bestuurslaag is al heel oud en bestaat feitelijk al langer dan Nederland als onafhankelijke staat. De provincie als aparte bestuurslaag vindt haar oorsprong in de Republiek der Zeven Provinciën in 1648.

 • Feitenoverzicht

  Onder redactie van de griffie verschijnt jaarlijks een feitenoverzicht over de activiteiten van het Limburgs Parlement (van 2006 t/m 2014 jaarverslag).

 • Historische lijst

  07 september 2017, pdf, 329kB

  Historische lijst van Gouverneurs, Gedeputeerden, Griffiers en Statenleden vanaf 1839.

 • Duale stelsel

  30 maart 2015

  Sinds maart 2003 geldt, net als voor gemeenten, voor provincies een stelsel om de politieke discussie en besluitvorming voor de burger aantrekkelijker en meer aansprekend te maken.

 • Onderzoeken van PS

  Uitgelicht Loupe Onderzoeksrapporten vanuit Provinciale Staten Staten sinds 2012.

 • Taken van de provincie

  03 november 2016

  7 kerntaken van de provincie nader beschreven.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken