Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur

Elke dag gebeurt er wel iets in onze provincie waarover beslist moet worden. Dan is een keer per maand samen vergaderen over besluiten veel te weinig. Daarom kiezen Provinciale Staten op hun beurt een groepje mensen dat namens de Staten elke dag de Provincie bestuurt. Dat groepje mensen noemen we Gedeputeerde Staten. Zij worden ook voor 4 jaar gekozen. Als er verkiezingen zijn geweest voor Provinciale Staten worden er daarna ook nieuwe gedeputeerden gekozen. Dit zijn de gedeputeerden:

http://www.limburg.nl/Bestuur/Gedeputeerde_Staten

De gedeputeerden (het zijn eigenlijk provincie-ministers) zijn heel veel onderweg om de dingen die moeten gebeuren, te regelen. Het is dan ook een fulltime baan. Gedeputeerde Staten bereiden de beslissingen voor die Provinciale Staten nemen. En ze voeren die beslissingen ook uit. Provinciale staten controleren dan weer of ze de plannen goed uitvoeren.

In Limburg vergaderen Gedeputeerde Staten iedere dinsdagmorgen. Vaak in het Gouvernement aan de Maas, maar ook soms ergens in de provincie.
Omdat er zo veel verschillende dingen in de provincie geregeld moeten worden, hebben de gedeputeerden de taken verdeeld. Zo'n taakverdeling heet 'portefeuilleverdeling'. De beslissingen nemen zij steeds samen.

De Commissaris van de Koning is de voorzitter van Gedeputeerde Staten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken