Organisatie

Om Gedeputeerde Staten te ondersteunen, kent de Provincie Limburg een ambtelijke organisatie met ruim 900 ambtenaren. Verdeeld over verschillende clusters werkt iedere provincieambtenaar vanuit zijn/haar deskundigheid aan projecten en programma’s. De provincieambtenaren zijn op vele terreinen werkzaam en hebben dan ook uiteenlopende werksoorten en beroepen. Bijvoorbeeld landmeter, jurist en bestuurskundige. Aan het hoofd van de organisatie staat de directie.
De directie is het hoogste ambtelijk orgaan. De algemeen directeur - de secretaris, heeft als hoofd van de provinciale organisatie de algehele en algemene verantwoordelijkheid. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat.

 • Gouvernement aan de Maas

  07 augustus 2017

  Het Limburgse Provinciehuis, het Gouvernement aan de Maas, werd gebouwd in de periode maart 1983 tot oktober 1985. H M. Koningin Beatrix verrichtte de officiële opening op dinsdag 22 april 1986. De huisvesting van het Provinciaal Bestuur en de ambtelijke medewerk(st)ers is gebouwd aan de Maas, ten zuiden van de J.F. Kennedybrug te Maastricht.

 • In woord en beeld

 • Inkoop

 • Integriteit

  01 augustus 2017

  In deze gedragscode voor ambtenaren van de Provincie Limburg zijn enkele kernbegrippen en afspraken vastgelegd met betrekking tot integriteit.

 • LINK jongerennetwerk

  Het jongerennetwerk van de provincie LINK is er voor jonge ambtenaren. LINK zet zich in voor de ontwikkeling van jonge professionals en probeert middels het leggen van sociale contacten het netwerk vorm te geven. Ook zetten wij in op de profilering van the next generation. Wij dagen onze doelgroep uit om hun horizon te verbreden, van elkaar te leren en zich te laten zien en horen. Wij hebben er voor gekozen ook de jonge ambtenaren van de gemeenten regelmatig te betrekken bij ons netwerk. Dit wordt –zo is ons gebleken– als erg verfrissend en zinvol ervaren.

 • Organisatiestructuur

  06 oktober 2017
 • Werken bij de Provincie Limburg

  07 februari 2017

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken