Kunst

De kunstzinnige verfraaiing van het Gouvernement aan de Maas werd grotendeels door Limburgse kunstenaars verzorgd. De kunstcollectie omvat ruim 1300 kunstwerken die voornamelijk de kantoren van de ambtenaren verfraaien. In het Bestuursgedeelte van het Gouvernement aan de Maas bevinden zich de prominente werken uit de collectie.

De kunstcollectie van de Provincie Limburg biedt een kaleidoscopisch beeld van de kunstproductie in Limburg en de (cultuur)geschiedenis van deze Europese regio.
In oorsprong bestond de collectie vooral uit staatsieportretten, een paar sculpturen, enkele kunstwerken van Limburgse meesters en wat ambachtelijk vervaardigde gebruiksvoorwerpen. Een groot deel van het oorspronkelijke bruikleen van de Rijksdienst - met name oude meubels -  is in 2010 geretourneerd. Het leeuwendeel van de collectie bestaat uit werk van Limburgse kunstenaars sinds de jaren 1970: met name werken op papier, aangekocht tijdens de expositiereeks Trajecta, ter aankleding van het gebouw.

In de jaren 1980 en vooral sinds 2007 zijn er van een select aantal kunstenaars met banden met de provincie, grotere werken aangekocht: Piet Killaars, Frans Gast, Rob Stultiens, Nic Tummers, Ger Lataster, Fons Haagmans, Romy Finke, Han Rameckers, John Lambrichts, Juul Sadée, Paul Devens, Stephan Mörsch, Anja Bayerwaltes, Elodie Ledure, Toine Berghs, Sidi El Karchi, Hadassah Emmerich, Sylvie Macias Diaz... Opdrachten werden verstrekt aan Appie Drielsma (Statieportret Koning Willem-Alexander), Fransje Killaars (Statenzaal), Claudy Jongstra, Chris Keulen en Su Thomesen.

Exposities worden doorgaans gehouden in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas. Sinds 2012 's zomers ook buiten op het bestuurseiland.
Na een recente verbouwing van de centrale hal, zijn de indertijd voor dit doel geplaatste vaste wanden verwijderd. Hierdoor draagt de centrale hal nu het karakter van een open lounge. De nadruk in het toekomstige expositieprogramma ligt dan ook eerder op zgn. conversation pieces, met name driedimensionale en multimediale kunstwerken.
De ruimte is gratis toegankelijk en geopend op werkdagen, van 8.30 - 18.00 uur.
Gesloten in het weekend, op algemene Nederlandse feestdagen en tijdens carnaval.

Gouvernement kunst

Zoeken

Uitgelicht

Kunstbank

Databank met kunst in het Gouvernement

Kunstbank

Zoeken