Wapen, Vlag en Volkslied

 • Het Limburgse wapen

  23 oktober 2012

  Koning Willem III verleende Limburg bij Koninklijk Besluit van 27 december 1886 een wapen. In het Limburgse provinciewapen zijn de wapens van de vier voornaamste vorstendommen opgenomen waarvan delen, tot de komst van de Fransen in 1794, behoorden tot de tegenwoordige provincie Limburg. Het wapen van Limburg is een afspiegeling van de staatkundige wordingsgeschiedenis van deze provincie.

 • De Limburgse vlag

  03 december 2013

  Provinciale Staten van Limburg hebben op 28 juli 1953 een provinciale vlag vastgesteld. Deze is als volgt: "twee horizontale banen van gelijke hoogte: boven zilver (wit), beneden goud (goudgeel), van elkaar gescheiden door een smallere baan van blauw; over alles heen, geplaatst aan de broekzijde (stokzijde) en daarnaar gewend, een gekroonde, rode leeuw met dubbele staart".

 • Het Limburgse volkslied

  24 maart 2017

  Het Limburgse volkslied was aanvankelijk bedoeld als een romantische ode op de provincie Nederlands-Limburg.
  Voor de oorsprong ervan moeten we naar Roermond. Het Limburgse volkslied werd er geschreven door de, in Neeritter geboren, onderwijzer Gerard Krekelberg (1864-1937).

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken