Het Limburgse wapen

Koning Willem III verleende Limburg bij Koninklijk Besluit van 27 december 1886 een wapen. In het Limburgse provinciewapen zijn de wapens van de vier voornaamste vorstendommen opgenomen waarvan delen, tot de komst van de Fransen in 1794, behoorden tot de tegenwoordige provincie Limburg. Het wapen van Limburg is een afspiegeling van de staatkundige wordingsgeschiedenis van deze provincie.

wapen

 

Gebruik wapen Provincie Limburg: de Provincie heeft het exclusieve recht om het wapen te voeren. Inbreuk hierop zal dan ook in beginsel als onrechtmatig moeten worden beschouwd. De onrechtmatigheid valt weg, als de Provincie er in toestemt of er geen bezwaar tegen maakt, dat een derde het provinciewapen voert.

Aan ondernemingen, verenigingen en instellingen waar de Provincie noch rechtstreeks noch indirect zeggenschap heeft, zal als regel niet kunnen worden toegestaan het provinciewapen te voeren.

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het wapen van de Provincie Limburg is een boekje uitgegeven met de titel 'wapenfeiten'.
U kunt dit boekje hier downloaden (pdf, 1 MB).
 


De volledige beschrijving van het schild is als volgt: 
(NB: bij een heraldische wapenbeschrijving gaat men uit van de drager van het wapenschild.)

 

 

Wapen, rechtsboven veld

 

 

 

Rechtsboven in een zilveren veld staat een rode leeuw met dubbele staart met goud gekroond en met gouden klauwen. Het is ontleend aan het oude wapen van de landsheer van Valkenburg.

 

 

 

 

 

 

 

Wapen, linksboven veld

 

 

 

Linksboven staat in een gouden veld een ongekroonde, zwarte leeuw, met rode tong en rode klauwen. De leeuw is ontleend aan het blazoen van het Huis Gulik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapen, rechtsonder veld

 

 

 

Rechtsonder staan op een gouden ondergrond drie horens van rood met zilveren banden. Dit gedeelte houdt verband met het wapen van Horn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapen, linksonder veld

 

 

 

Linksonder staat in een blauw veld een gouden leeuw met dubbele staart, een rode tong en een kroon en klauwen van goud. Dit is het oude wapen van het hertogdom Gelre (het huidige Gelderland).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapen, hartschild

 

 

 

Over deze vier zogenaamde "kwartieren" heen ligt een hartschild. Hierop staat in een zilveren veld een rode leeuw met gouden kroon en klauwen, afkomstig van het oude wapen van het hertogdom Limburg. Het hele schild is bedekt met de Limburgse hertogelijke hoed of kroon.


 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken