Woordvoerders pers

Hier vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg voor de pers.

Zij zijn op genoemde nummers te bereiken tijdens kantoortijden. ’s Avonds en in het weekend kan pers voor dringende vragen terecht op +31 (0)6 55 87 13 19.
Het algemene nummer van het Cluster Communicatie is:+31 (0)43 389 7180.

Communicatieadviseur/woordvoerder van Provinciale Staten is Christie Dreezen, tel. +31 (0)43 389 7264, mobiel. 06 15031276, email. ccm.dassen@prvlimburg.nl

Bestuurder

Portefeuille

Woordvoerder

Bereikbaar

Commissaris van de Koning Theo Bovens

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
 • Coördinatie Internationalisering
 • Public Affairs/Branding
 • Strategie

Cècely Loontjens

 ace.loontjens@prvlimburg.nl 
+31 (0)43 389 7334

Gedeputeerde Ger Koopmans

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed
 • IBA
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie

Xavier Theunissen


Sport: Vincent van der Stouwe 

 xjl.theunissen@prvlimburg.nl
+31 (0)6 319 64 721

vd.stouwe@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 8806

Gedeputeerde Twan Beurskens

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds
 • Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

Egbert Hanssen

 eg.hanssen@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 8874

Gedeputeerde Daan Prevoo

 • Energie
 • Asbestsanering
 • Mijnschade en Mijnwater
 • Volkshuisvesting / Wonen
 • Demografie
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid/Waterschappen
 • Handhaving Ontgrondingen
 • Toezicht huisvesting statushouders

Bas Albersen

 

 

 

 b.albersen@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 7514

 


 

Gedeputeerde Hans Teunissen

 • Onderwijs
 • Mediabeleid
 • Subsidies
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Archeologie
 • Euregiobestuur (EMR / RMN)
 • Ruimtelijke ordening
 • Ontgrondingen (excl. Handhaving)
 • Handhaving / RUD’s
 • IPO Bestuur

Stephan Hoek 

sgm.hoek@prvlimburg.nl
+31 (0)6 515 977 92

Gedeputeerde Eric Geurts

 • Toerisme en recreatie
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Tweede vertegenwoordiger AVA IBA
 • Landgoederenzone
 • Provinciale wegen
 • Verkeersveiligheid
 • Schutterijwezen

Mandy Rouwet

 

mjm.rouwet@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 7067

Gedeputeerde Hubert Mackus

 • Rijksinfrastructuur
 • Openbaar vervoer
 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid / NB-wet
 • Ooijen-Wanssum
 • Monumenten

Vincent van der Stouwe

 vd.stouwe@prvlimburg.nl

+31 (0)43 389 8806

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen

 • Sociale agenda en zorg
 • Arbeidsmarkt
 • Burgerparticipatie
 • Leefbaarheid & sociale veiligheid
 • Monitoring 3 decentralisaties
 • Financieel toezicht gemeenten

Xavier Theunissen
 

 

 xjl.theunissen@prvlimburg.nl
+31 (0)6 319 64 721

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Woordvoerders pers

Hier vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg voor de pers.

Lees verder

Limburgs Parlement

Nieuws uit het Limburgs Parlement

Limburgs Parlement

Twitter

Volg de Provincie Limburg ook op Twitter...

Twitter

Zoeken