Thematische viewers

Gespecialiseerde geografische viewers die één specifiek onderwerp uitlichten.
Een thematische viewer is een verzameling van kaarten waarop kenmerken van één thema zijn afgebeeld. Voorbeelden zijn bodem, bedrijventerreinen, luchtkwaliteit, ruimtelijke plannen, etc. Als extra informatie voor de oriëntatie wordt vaak een beperkte set topografische kaarten toegevoegd zoals belangrijke plaatsen, wegen, rivieren, gemeentegrenzen of luchtfoto. Het doel van thematische geografische viewers is het kunnen analyseren van een verschijnsel, op spreiding en voorkomen daarvan, voor zowel beleidsondersteuning, onderzoek als opleiding.

 • Economie

  30 juni 2014

  Economie Thematische viewer die onder Economie te vinden is:
  - REBIS2 (bedrijventerreinenmonitor)

 • Kunst en Cultuur

  02 maart 2015

  Kunst Cultuur Thematische viewers die onder Kunst en Cultuur te vinden zijn:
  - Cultuurhistorische waardenkaart

 • Natuur en Landschap

  14 juni 2017

  Natuur Landschap Thematische viewers die onder Natuur en Landschap te vinden zijn:
  - Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg
  - Viewer Landschap
  - PAS maatregelen
  - Provinciaal Natuurbeheerplan
  - Natuurgidsen
  - Natura 2000
  - Broedvogels en Planten

 • Ondergrond

  05 april 2017

  Ondergrond Thematische viewers die onder Ondergrond te vinden zijn:
  - Ondergrondportaal
  - Pilot Mijnsteen
  - Ontgrondingvergunningen

 • Ruimte

  07 december 2016

  Ruimte Thematische viewers die onder Ruimte te vinden zijn:
  - POL-viewer
  - Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
  - Omgevingsverordening
  - Planviewer
  - RO-online

 • Toerisme en Recreatie

  10 april 2017

  Toerisme Recreatie Thematische viewers die onder Toerisme en Recreatie te vinden zijn:
  - Fietsrouteplanner

 • Veiligheid

  30 juni 2014

  Veiligheid Thematische viewers die onder Veiligheid te vinden zijn:
  - Risicokaart (burgerversie)
  - Professionele Risicokaart

 • Vergunningen en Handhaving

  15 juli 2015

  Vergunning Handhaving Thematische viewer die onder Vergunningen en Handhaving te vinden zijn:
  - Milieukaart (vergunningen- en handhavingsinformatie)
  - Web-BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven)
  - Ontgrondingvergunningen

 • Verkeer en Vervoer

  21 juli 2017

  Verkeer Vervoer Thematische viewers die onder Verkeer en Vervoer te vinden zijn:
  - Infrastructuur
  - Verkeersmonitor
  - Fietsroutenetwerk
  - Geluidsbelastingkaart

 • Water

  24 augustus 2016

  Water Thematische viewer die onder Water te vinden is:
  - Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg
  - Verdrogingsbestrijding

 • Welzijn

  30 juni 2014

  Welzijn Thematische viewer die onder Welzijn te vinden is:
  - Sportaccommodaties

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken