Ondergrond

Thematische viewers die onder Ondergrond te vinden zijn:
- Ondergrondportaal
- Pilot Mijnsteen
- Ontgrondingvergunningen

Ondergrondportaal

Ondergrondportaal

Het Ondergrondportaal is een thematische viewer waarmee relevante geografische data van diverse ondergrondthema’s worden ontsloten via kaartbeelden. Deze kaartbeelden kunnen met elkaar worden gecombineerd. Het Ondergrondportaal is daarmee een ondersteunend instrument voor ruimtelijke ontwikkelingen en het vormgeven van beleid. De meeste kaarten zijn via het Geo Dataportaal tevens te downloaden.

Onder de kop Milieu worden de bodemlocaties getoond waar sprake kan zijn van bodemverontreinigingen. Mogelijk is er (meer) informatie bekend bij de gemeente. Voor een zo volledig mogelijk beeld raden wij u aan tevens informatie op te vragen bij de gemeente.

Pilot Mijnsteen

Pilot Mijnsteen

Deze viewer ontsluit de resultaten van de pilot ‘Verkenning van de effecten van mijnsteen op grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit’. Deze pilot is uitgevoerd bij het Bestuursovereenkomst 2007-2013 Investeringbudget Landelijk Gebied. In samenwerking met 4 Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf) en het waterschap Roer en Overmaas heeft de Provincie Limburg bestaande grondwater- en oppervlaktewatermetingen in Parkstad Limburg verzameld en ontsloten middels kaarten in deze GIS Viewer. Voor een juiste interpretatie van de verzamelde gegevens wordt aanbevolen om het bijbehorende rapport te lezen.

Klik hier voor de Rapportage Pilot Mijnsteen (pdf, 31 MB)

Om de viewer goed te kunnen gebruiken en te interpreteren is een handleiding opgesteld.

Klik hier voor de handleiding GIS Viewer Pilot Mijnsteen (pdf, 338 KB)

Ontgrondingvergunningen

Ontgrondingvergunningen

De ontgrondingvergunningen viewer maakt het mogelijk voor o.a. burgers, archeologen, planologen om inzicht te krijgen in de huidige en historische ontgrondingslocaties.

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken