Ruimte

Thematische viewers die onder Ruimte te vinden zijn:
- POL-viewer
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
- Omgevingsverordening
- Planviewer
- RO-online

POL-viewer

POL-viewer

Het POL2014 en de Omgevingsverordening2014 kunnen via de POL-viewer worden geraadpleegd als een objectgericht digitaal plan. U kunt via trefwoorden, de inhoudsopgave of door in de kaart op een locatie te klikken een keuze maken en inzicht krijgen in het provinciale beleid.

 

 

 

 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

POL

POL2014 heeft vier wettelijke functies: structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), provinciaal milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet), Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (Planwet verkeer en vervoer).

 

 

 

 

Omgevingsverordening

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening Limburg 2014 omvat alle provinciale verordeningen die betrekking hebben op het omgevingsbeleid: een nieuw hoofdstuk Ruimte, Provinciale milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening, Ontgrondingenverordening, Veehouderijen en Natura 2000 en Wonen Zuid-Limburg.

 

 

 

Planviewer

nlrpp

Dit portaal is bedoeld voor bronhouders van digitale ruimtelijke plannen. De Planviewer biedt de mogelijkheid om ruimtelijke plannen, waaronder Structuurvisies, te bekijken en te presenteren voordat deze in RO-Online zijn opgenomen.

 

 

 

 

RO-online

ro-online

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO-Online. Deze externe website en maakt deze bestemmingsplannen, structuurvisies en overige plansoorten toegankelijk. Daarnaast kunnen overheden op basis van vrijwilligheid ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen via deze website beschikbaar komen.

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken