Verkeer en Vervoer

Thematische viewers die onder Verkeer en Vervoer te vinden zijn:
- Infrastructuur
- Verkeersmonitor
- Fietsroutenetwerk
- Geluidsbelastingkaart

Infrastructuur

infrastructuur

Dit is een gisviewer waarin diverse bestanden m.b.t. infrastructuur voorkomen, zoals bijvoorbeeld wegen, fietsroutenetwerk, spoorwegen en de grootschalige basiskaart (GBK).

 

 

 

 

Verkeersmonitor

verkeersmonitor

Verkeersinformatiesysteem van de Provincie Limburg. De functie van het systeem is het opslaan, verwerken en analyseren van verkeerstellingen

 

 

 

 

 

Fietsroutenetwerk

fietsroutenetwerk

Het provinciaal fietsroutenetwerk is bedoeld als basis voor de prioritering van regionale fietsinfrastructuur (provinciale en gemeentelijke) en zal onderdeel uitmaken van het provinciaal verkeer en vervoerplan (PVVP). De Provincie zal het netwerk gebruiken als een criterium in de stimuleringsregeling gemeentelijke fietsinfrastructuur vanaf 2005 (subsidieregeling voor gemeenten). Het provinciaal fietsroutenetwerk kan tevens goed gebruikt worden bij het locatiebeleid voor bijvoorbeeld scholen.

 

Geluidsbelastingkaart

GeluidbelastingkaartDe geluidsbelastingkaart geeft het geluid weer dat in 2016 is veroorzaakt door het wegverkeer op de provinciale wegen. In 2011 is een soortgelijke kaart gemaakt, en dus is het verschil tussen 2011 en 2016 ook beschikbaar. De geluidsbelastingen van 2016 zijn de basis voor een nieuw actieplan geluid dat in juni 2018 wordt vastgesteld. De geluidsbelastingkaart van de provincie richt zich alleen op de provinciale wegen. Rijkswaterstaat, Prorail, gemeente Maastricht en regio Parkstad hebben een soortgelijke kaart van de geluidsbronnen die onder hun bevoegdheid vallen.

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken