Welzijn

Thematische viewer die onder Welzijn te vinden is:
- Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

sportviewer

Een integraal provinciaal sport- en beweegbeleid draagt bij aan de realisatie van diverse beleidsdoelen. Een daarvan is het creeeren en versterken van de (top)sportinfrastructuur waardoor een leven lang sporten voor iedereen tot de mogelijkheden behoort. Bijgevoegde gegevens dienen als onderlegger voor het verbeteren van de integrale afstemming tussen sportvoorzieningen- en sportaanbod in relatie tot andere beleidsterreinen, mede gezien de veranderende vraag.

 

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken