Subsidieplafonds

Een subsidieplafond betekent dat er een maximum bedrag beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling.

Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een (onderdelen van een) subsidieregeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Gedeputeerde Staten kunnen voor elk begrotingsjaar subsidieplafonds vaststellen. Nieuwe of gewijzigde subsidieplafonds worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.  

In de rechter kolom kunt u het meeste recente overzicht van de subsidieplafonds downloaden. Daaronder in de rechter kolom kunt u tevens oude overzichten van de subsidieplafonds downloaden.

Zoeken