Veelgestelde vragen over subsidieproces en documenten

Hier vindt u algemene informatie en documenten met betrekking tot subsidie.

  • Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen over subsidieregels, onderverdeeld in categorieën. U kunt de volledige tekst ook downloaden in de rechterkolom van deze pagina onder het kopje 'Veelgestelde vragen'.
  • In de rechterkolom kunt u de documenten downloaden.

1. Subsidieregels

1.1. Welke subsidieregels kent de Provincie Limburg?
1.2. Waar kan ik de actuele subsidieregelingen en relevante regelgeving vinden?
1.3. Wat zijn de drie standaard arrangementen van de ASV 2017 en wat houden deze in?

2. Aanvraag 

2.1. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
2.2. Waar kan ik het aanvraagformulier vinden?
2.3. Wanneer moet ik het begrotingsformat toepassen?
2.4. Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?
2.5. Wat als ik de aanvraag niet volledig indien?
2.6. Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld? 

3. Beslistermijnen

3.1. Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?
3.2. Onder welke omstandigheden kunnen de beslistermijnen worden verlengd?

4. Voorschot en uitbetaling

4.1. Worden subsidies bevoorschot?
4.2. Wanneer vinden uitbetalingen plaats?

5. Controle

5.1. Hoe worden subsidies binnen de drie verschillende arrangementen gecontroleerd?
5.2. Welke gegevens dien ik aan te leveren voor de vaststelling van de subsidie en wanneer?
5.3. Wanneer is het Accountantsprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg van toepassing?
5.4. Waarom wordt er gebruik gemaakt van een steekproef?
5.5. Wanneer val ik in de steekproef?
5.6. Wat indien er uit de steekproef blijkt dat de subsidie onterecht is verstrekt? 

6. Bezwaar

6.1. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?
6.2. Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing?

7. Meldingsplicht

7.1. Wat is de meldingsplicht?
7.2. Wat moet ik als subsidieontvanger melden? 

8. Misbruik & sanctie en handhaving

8.1. Wanneer is er sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik?
8.2. Welke sanctie- en handhavingsmogelijkheden kunnen er worden toegepast indien er sprake is van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies?
8.3. Wanneer wordt mijn subsidie gekort?
8.4. Wanneer word ik geregistreerd?
8.5. Wat zijn de gevolgen van deze registratie? 

9. Juridische vragen

9.1. Moet ik me houden aan aanbestedingsregels indien ik een subsidie ontvang?
9.2. Wat is staatssteun en wanneer is daar sprake van?
9.3. Wat is een subsidieplafond en hoe werkt dit?
9.4. Ben ik verplicht om het logo van de Provincie Limburg te gebruiken?

10. Subsidieregister

10.1 Wat is het subsidieregister en hoe werkt dit?

Zoeken