Algemene Subsidieverordening 2004 (vervallen januari 2012)

Indien u een subsidie heeft ontvangen die verleend is/vastgesteld is onder de Algemene Subsidieverordening 2004 (ASV 2004), dan zijn onderstaande beleidsregels op die subsidie van toepassing.
Op 1 januari 2012 is de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (ASV 2012) in werking getreden. Meer informatie over de ASV 2012 vindt u bij Subsidiestelsel 2012 en subsidieproces.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken