Documenten herindelingsadvies

Herindelingsadvies

Herindelingadvies Landgraaf-Heerlen (pdf, 2 MB)

Deel 1A - Reactienota

Reactienota (pdf, 2 MB)


Deel 1B - Integrale zienswijzen gemeenten en (maatschappelijke) organisaties

Deel 1B - Integrale zienswijzen gemeenten en (maatschappelijke) organisaties  samengevoegd (pdf, 21 MB)
Bijlage 1 zienswijze gemeente Simpelveld (pdf, 122 KB)
Bijlage 2 zienswijze gemeente Kerkrade (pdf, 714 KB)
Bijlage 3 zienswijze gemeente Brunssum (pdf, 95 KB)
Bijlage 4 zienswijze gemeente Beekdaelen (pdf, 72 KB)
Bijlage 5 zienswijze gemeente Heerlen (pdf, 2 MB)
Bijlage 6 zienswijze gemeente Ubach-Palenberg (D) (pdf, 12 KB)
Bijlage 7 zienswijze gemeenteraad Heerlen (pdf, 2 MB)
Bijlage 8 zienswijze gemeente Landgraaf (pdf, 11 MB)
Bijlage 9 zienswijze APG (pdf, 54 KB)
Bijlage 10 zienswijze OR gemeente Heerlen (pdf, 174 KB)
Bijlage 11 zienswijze Brightlands (pdf, 792 KB)
Bijlage 12 zienswijze Heemwonen (pdf, 79 KB)
Bijlage 13 zienswijze OR gemeente Landgraaf (pdf, 1 MB)
Bijlage 14 zienswijze Burgercomité Zelfstandig Landgraaf (pdf, 566 KB)
Bijlage 15 zienswijze Stichting Voor Fusie (pdf, 531 KB)
Bijlage 16 zienswijze Welsum (pdf, 242 KB)
Bijlage 17 zienswijze BTM Parkstad Limburg (pdf, 87 KB)


Deel 1C - Integrale zienswijzen burgers

Deel 1C - Integrale zienswijzen burgers (pdf, 7 MB)

Deel 1D - Integrale zienswijzen burgers (vervolg)

Deel 1D - Integrale zienswijzen burgers (vervolg) (pdf, 9 MB)

Deel 2 Verslagen van het open overleg

Deel 2 Verslagen van het open overleg (pdf, 15 MB)

Deel 3  Inhoudelijke bijlagen

Deel 3  Inhoudelijke bijlagen, samengevoegd (pdf, 9 MB)

Bijlage 1 Eindrapport BMC (inclusief bijlage enquête), 31-10-2016 (pdf, 2 MB)
Bijlage 2 Rapport Expertteam (incl. bijbehorende bijlagen 1 t/m 8) (pdf, 1 MB)
Bijlage 3 Provincie Limburg (2016) - Bestuurlijk standpunt, 25-10-2016 (pdf, 3 MB)
Bijlage 4 Provinciaal financieel onderzoek Landgraaf-Heerlen (incl. aanbiedingsbrief) (pdf, 933 KB)
Bijlage 5 Advies Mr. Klaas de Vries – Samen voor daadkracht! (pdf, 97 KB)

Deel 4A - Provinciale documenten tot en met het Herindelingsontwerp

Deel 4A - Provinciale documenten tot en met het Herindelingsontwerp, samengevoegd (pdf, 5 MB)

Bijlage 6, Mededeling portefeuillehouder inzake ontwikkeling Landgraaf-Heerlen 18-04-2016 (pdf, 3 MB)
Bijlage 7 GS-brief reactie herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, 13-12-2016 (pdf, 104 KB)
Bijlage 8 GS-brief aan PS en gemeenten inzake aankondiging artikel 8, 17-01-2017 (pdf, 607 KB)
Bijlage 9 GS-brief en besluit aan PS en gemeenten inzake start artikel 8, 24-01-2017 (pdf, 269 KB)
Bijlage 10 Mededeling portefeuillehouder 03-02-2017 inzake voortgang open overleg (pdf, 68 KB)
Bijlage 11 Mededeling portefeuillehouder 09-02-2017 inzake verslagen open overleg (pdf, 26 MB)
Bijlage 12 GS-brieven + informerend stuk 14-2-2017 inzake beëindiging open overleg K-S-V (pdf, 6 MB)
Bijlage 13 Mededeling portefeuillehouder 23-2-2017 inzake Klaas de Vries (pdf, 78 KB)
Bijlage 14 Mededeling portefeuillehouder 08-3-2017 inzake week uitstel besluit h-ontwerp (pdf, 430 KB)
Bijlage 15 Brief gedeputeerde Koopmans aan College & Raad Landgraaf, 10-03-2017 (pdf, 68 KB)

Addendum Brief gedeputeerde Koopmans aan College & Raad Landgraaf, 14-03-2017 (pdf, 2 MB)
Addendum Mededeling portefeuillehouder inzake Arhi-procedure Brunssum, 14-03-2017 (pdf, 222 KB)

Deel 4B Provinciale documenten na het Herindelingsontwerp

Deel 4B Provinciale documenten na het Herindelingsontwerp, samengevoegd (pdf, 6 MB)

Bijlage 1 Brief GS aan CdK inzake terinzagelegging door Landgraaf  04-04-2017 (pdf, 102 KB)
Bijlage 2 Brief GS aan College B&W Heerlen inzake terinzagelegging 04-04-2017 (pdf, 122 KB)
Bijlage 3 Brief GS aan College B&W Landgraaf inzake terinzagelegging 04-04-2017 (pdf, 119 KB)
Bijlage 4 Brief CdK aan GS inzake terinzagelegging Landgraaf 07-04-2017 (pdf, 68 KB)
Bijlage 5 Mededeling portefeuillehouder Koopmans aan PS inzake uitspraak Minister van BZK vernietigingsverzoek met als bijlage brief Minister van BZK 12-04-2017 (pdf, 363 KB)
Bijlage 6 Antwoord GS schriftelijke vragen terinzagelegging herindelingsontwerp 18-04-2017 (pdf, 188 KB)
Bijlage 7 Brief GS aan College B&W Landgraaf inzake uitnodiging gesprek 19-04-2017 (pdf, 41 KB)
Bijlage 8 Advertentie Provincie Limburg in Dagblad de Limburger over indienen zienswijzen 29-04-2017 (pdf, 73 KB)
Bijlage 9 Mededeling portefeuillehouder Koopmans aan PS inzake bewonersbijeenkomsten 04-05-2017 (pdf, 126 KB)
Bijlage 10, Mededeling portefeuillehouder Koopmans aan PS inzake bezwaarschrift Landgraaf 23-05-2017 (pdf, 2 MB)
Bijlage 11 Mededeling portefeuillehouder Koopmans aan PS inzake uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2017 (pdf, 2 MB)
Bijlage 12 Mededeling portefeuillehouder Koopmans aan PS inzake advies landsadvocaat inzake referendumverzoek 09-06-2017 (pdf, 850 KB)
Bijlage 13 Mededeling portefeuillehouder Koopmans aan PS inzake besluit bezwaarschrift herindelingsprocedure 20-06-2017 (pdf, 1 MB)
Bijlage 14 Notulen Statenvergadering 10-02-2017 (pdf, 1 MB)
Bijlage 15 Herindelingskrant 05-2017 (pdf, 1 MB)
Bijlage 16 Herindelingskrant 06-2017 (pdf, 751 KB)

Deel 5A Belangrijkste documenten en brieven gemeenten tot en met het Herindelingsontwerp

Deel 5A Belangrijkste documenten en brieven gemeenten tot en met het Herindelingsontwerp, samengevoegd (pdf, 28 MB)
Bijlage 16 Motie raad Landgraaf 21-10-2015 (pdf, 134 KB)
Bijlage 17 Raadinformatiebrief Heerlen inzake onderzoek samenwerking, 15-12-2015 (pdf, 204 KB)
Bijlage 18 Persbericht Colleges B&W L-H inzake onderzoek samenwerking, 15-12-2015 (pdf, 82 KB)
Bijlage 19 Persbericht Colleges B&W L-H voortgang onderzoek samenwerking, 29-2-2016 (pdf, 251 KB)
Bijlage 20 1e Samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen, april 2016 (pdf, 385 KB)
Bijlage 21 Persbericht Colleges B&W L-H inzake enquete onder inwoners, 07-07-2016 (pdf, 52 KB)
Bijlage 22 2e Samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen, juli 2016 (PDF, 538 KB)
Bijlage 23 Persbericht Colleges B&W L-H inzake vervolggesprekken expertteam, 27-09-2016 (pdf, 45 KB)
Bijlage 24 Herindelingsontwerp Landgraaf Heerlen, november 2016 (pdf, 4 MB)
Bijlage 25 3e Samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen, december 2016 (pdf, 4 MB)
Bijlage 26 4e Samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen, januari 2017 (pdf, 5 MB)
Bijlage 27 Motie Landgraaf 16-01-2017 (pdf, 47 KB)
Addendum Persbericht gemeente Landgraaf Gemeente Heerlen, 17-01-2017 (pdf, 49 KB)
Bijlage 28 Beide moties Landgraaf, 20-01-2017 (pdf, 449 KB)
Bijlage 29 Brief burgemeesters Kerkrade, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld, 23-01-2017 (pdf, 90 KB)
Bijlage 30 Brief gemeente Landgraaf 23-01-2017 (pdf, 287 KB)
Bijlage 31 Motie Brunssum zelfstandig 24-01-2017 (pdf, 757 KB)
Bijlage 32  Motie Simpelveld, 2-2-2017 (pdf, 141 KB)
Bijlage 33 Brief gemeente Brunssum 07-02-2017 (pdf, 287 KB)
Bijlage 34 Brief gemeente Kerkrade 07-02-2017 (pdf, 3 MB)
Bijlage 35 Brief gemeente Simpelveld 07-02-2017 (a, 6 MB)
Bijlage 36 Brief gemeente Voerendaal 07-02-2017 (pdf, 723 KB)
Bijlage 37 Brief gemeente Landgraaf 13-02-2017 (pdf, 365 KB)
Bijlage 38 Brief gemeente Brunssum, 24-2-2017 (pdf, 75 KB)
Bijlage 39 Brief AKD aan Minister BZK in opdracht van gemeente Landgraaf, 8-3-2017 (pdf, 4 MB)
Bijlage 40 Brief gemeente Brunssum, 9-3-2017 (pdf, 222 KB)
Bijlage 41 Brief gemeente Landgraaf mbt uitnodiging open overleg (e-mail 13-3-2017) (pdf, 776 KB)
Addendum Brief gemeente Landgraaf mbt uitnodiging open overleg 15-3-2017 (pdf, 1 MB)

Deel 5B Belangrijkste documenten en brieven gemeenten na het Herindelingsontwerp

Deel 5B Belangrijkste documenten en brieven gemeenten na het Herindelingsontwerp, samengevoegd (pdf, 18 MB)
Bijlage 1 Brief gemeente Voerendaal motie gemeenteraad Voerendaal 14-03-2017 (pdf, 135 KB)
Bijlage 2 Brief gemeente Landgraaf inzake uitnodiging open overleg 15-03-2017 (pdf, 217 KB)
Bijlage 3 Brief gemeente Landgraaf verzoek niet vaststellen herindelingsontwerp 20-03-2017 (pdf, 203 KB)
Bijlage 4 Brief gemeente Landgraaf terinzagelegging herindelingsstukken 24-03-2017 (pdf, 76 KB)
Bijlage 5 Brief gemeente Landgraaf procedure wet arhi 30-03-2017 (pdf, 781 KB)
Bijlage 6 Brief gemeente Landgraaf investeringsagenda provincie 30-03-2017 (pdf, 749 KB)
Bijlage 7 Gezamenlijke persverklaring oppositiefracties gemeenteraad Landgraaf 31-3-2017 (pdf, 520 KB)
Bijlage 8 Brief gemeente Landgraaf terinzagelegging herindelingsontwerp 05-04-2017 (pdf, 453 KB)
Bijlage 9 Publicatie van herindelingsontwerp door gemeente Heerlen in Gemeenteblad 07-04-2017 (pdf, 337 KB)
Bijlage 10 Advertentie herindelingsontwerp door gemeente Heerlen in Dagblad de Limburger 08-04-2017 (pdf, 33 KB)
Bijlage 11 Brief gemeente Landgraaf vaststelling herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen; (pro forma-) bezwaarschrift 01-05-2017 (pdf, 197 KB)
Bijlage 12 Brief gemeente Landgraaf procedure Wet arhi, 09-05-2017 (pdf, 1 MB)
Bijlage 13 Brief gemeente Landgraaf inzake inhoudelijke gronden bezwaarschrift procedure, 01-06-2017 (pdf, 11 MB)
Bijlage 14 Brief AKD namens College van B&W Landgraaf, sommatie intrekken herindelingstraject 14-06-2017 (pdf, 406 KB)
Bijlage 15 Reactie oppositiefractie gemeenteraad Landgraaf, 20-06-2017 (pdf, 4 MB)
Bijlage 16 Burgercomité Zelfstandig Landgraaf, referendum, 31-05-2017 (pdf, 744 KB)

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken