Waarom herindelen?

Alhoewel Parkstad  een deel van de sociaal maatschappelijke achterstand uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft ingelopen, blijft de problematiek hardnekkig. Het gemiddelde besteedbare inkomen is lager dan het landelijk niveau. Ook zijn mensen minder opgeleid en minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Hierdoor is sprake van  een negatieve spiraal die een krachtige inhoudelijke en bestuurlijke aanpak vereist. Bestuurlijke drukte, kerktorendenken en een versnippering van beleid helpen daarbij niet.

Tegelijkertijd is door onderlinge verbondenheid, jarenlange samenwerking en gemeenschappelijke historie, cultuur en identiteit, het collectief besef gegroeid dat samenwerking uiteindelijk resultaat oplevert. Voorbeelden zijn de Brightlands Smart Services Campus, IBA Parkstad, de IC verbinding Heerlen-Aken, samenwerking in de energietransitie (PALET), regie op de woning- en vastgoedmarkt en de ongekende succesvolle toeristische ontwikkeling in Parkstad en Landgraaf in het bijzonder.

Echter het Expertteam Mans, Deetman & Hazeu constateert dat goede samenwerking alleen niet meer voldoende is. Hierdoor zal de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen niet alleen voor haar inwoners, maar voor de hele regio een stimulerende rol van betekenis spelen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken