Sociale Agenda Limburg 2025

Met het coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’ is koers ingezet om in actie te komen voor een welvarend en sociaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers. Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen is samen gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit vormt het strategisch beleidskader voor de komende coalitieperiode, en daarna. Het is onze ambitie om in 2025 te komen tot een positieve ontwikkeling in de gezondheid en participatie van Limburgers. Het kader is richtinggevend voor de investering van de gereserveerde € 32 miljoen voor de Sociale Agenda in het coalitieakkoord.

 • Uitvoeringsprogramma Koers voor een vitaler Limburg

  Koers voor een vitaler Limburg Met de Sociale Agenda koersen wij op een vitaler Limburg. Wij hebben de ambitie een trendbreuk te bewerkstelligen en willen in deze coalitieperiode de eerste stappen zetten om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie te hebben ingelopen1. Wij kunnen en willen hierin waar nodig gemeenten, ondernemers / instellingen en kennisinstellingen ondersteuning bieden voor die initiatieven waar sprake is van duurzame sociale structuurversterking. In voorliggend Uitvoeringsprogramma worden de eerste jaren van uitvoering (2016 en 2017) geconcretiseerd.

 • Limburg Aanpak

  Meer en meer openstaande vacatures, niet te vinden vakmensen, premies voor het aanbrengen van een collega. Het is duidelijk: de arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. En toch staan er nog een groot aantal mensen aan de kant en vinden ze moeilijk werk.

 • Aanpak Experimenten Sociale Agenda Limburg

  Sociale Agenda Limburg 2025 Het doel van de Sociale Agenda Limburg is om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie van Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland te hebben ingelopen. Het realiseren van deze trendbreuk vraagt een andere opstelling en werkwijze dan eerder gebruikelijk was. Daarom heeft gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen de ‘Aanpak Experimenten Sociale Agenda Limburg’ gelanceerd. Het is geen gebruikelijke regeling, de Provincie wil namelijk naast de rol van subsidiegever vooral ook andere rollen zoals verbinder, kennismakelaar of facilitator vervullen. Zodat gemeenten, georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers en kennisinstellingen in onderlinge samenwerking koers zetten naar een sociaal en vitaal Limburg.

 • Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers

  Persbericht 6 januari 2016 - ‘Koers voor een vitaler Limburg’, dat is de titel van het strategisch kader voor de Sociale agenda 2025 dat begin februari 2016 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Limburg is met de Sociale Agenda 2025 de eerste Provincie in Nederland die erkent dat sociale structuurversterking een voorwaarde is voor een economisch welvarende provincie.

 • Op zoek naar de Limburg-factor, de gezondheidssituatie in Limburg onderzocht en verklaard

  pdf, 4MB

  Nederland wordt steeds gezonder. Limburg ook. Dat valt onder meer af te leiden uit de levensverwachting die hoog is en nog steeds toe neemt. Maar ten opzichte van andere Nederlanders zijn Limburgers, met name Zuid-Limburgers, veelal ongezonder en leven ze ongeveer een jaar korter dan de Nederlander. Het is nog niet gelukt om die gezondheidsachterstand in te lopen. Wat is er bekend over de gezondheidsachterstand van Limburg ten opzichte van de rest van Nederland, welke kennis ontbreekt nog en hoe komen we tot een trendbreuk?

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken